Αρχική σελίδα » Αρχική » Φυσιογνωμία

Η Φυσιογνωμία του Ιδρύματος

Το Μαράσλειο Διδασκαλείο, όχι μόνον ως χώρος αλλά και ως θεσμός μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ελλήνων Εκπαιδευτικών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης στον 20ο αιώνα. Η πολύτιμη συμβολή του τόσο στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση όσο και γενικότερα στη βελτίωση της εκπαίδευσης στη χώρα μας αποτελεί πνευματική παρακαταθήκη για το παρόν και λαμπρή υποθήκη για το μέλλον του Ιδρύματος.

Σήμερα, μέσα σε δυσάρεστες και αντίξοες συνθήκες, καλούμαστε να αναλάβουμε τη διεύθυνση και να διασφαλίσουμε την επιτυχή παρουσία του Μαρασλείου στον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Με επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και εμπιστοσύνη στις αξίες που διαχρονικά διαθέτει η παιδεία και τις δυνατότητες των ανθρώπων που την υπηρετούν με ανιδιοτέλεια, φιλοδοξούμε να  το καταστήσουμε ξανά  φάρο πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας και ανάτασης για την ελληνική εκπαίδευση στο σύνολό της.

Μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στους χώρους του, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, μέσα από πειραματικές εφαρμογές της διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία που συστεγάζονται στους χώρους του, μέσα από καλλιτεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες, το Μαράσλειο επιδιώκει να προωθήσει την έρευνα, να βοηθήσει του νέους ερευνητές, να συνδράμει τους μάχιμους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και γενικότερα να αποτελέσει πόλο έλξης και συσπείρωσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων του ελληνισμού, που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Στην προσπάθειά μας αυτή, απευθύνουμε πρόσκληση για ενεργό συνεργασία και συμμετοχή στο κοινό μας όραμα όλων εκείνων όσοι από οποιοδήποτε θέση είχαν ή έχουν σχέση με το Ίδρυμα ως πρόεδροι, διδάσκοντες, απόφοιτοι, αλλά και εκτός αυτού, συμμερίζονται την αγωνία μας για το μέλλον της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη σύγχρονη Ελλάδα και θέλουν να συμβάλουν από τη δική τους πλευρά και με τον τρόπο τους σε αυτήν την αναγεννητική πορεία.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης του Μαρασλείου, του διοικητικού προσωπικού αλλά και των διδασκόντων, απευθύνω αυτήν την πρόσκληση και το θερμό χαιρετισμό, ευελπιστώντας ότι οι λανθάνουσες δυνάμεις του τόπου μας μπορούν και πρέπει να ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν δυναμικά την πορεία της κοινωνίας μας.

 

Θόδωρος Γραμματάς

Πρόεδρος Μαρασλείου Διδασκαλείου