Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.02.2016

Γενική Συνέλευση Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

20/2/2016

20/2/2016  Τακτική Γενική Συνέλευση Παιδαγωγικής Εταιρείας  Ελλάδος, Υπεύθυνος:  κ. Κων/νος Μαλαφάντης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.  χώρος: (Αμφιθέατρο Μαρασλείου).