Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.02.2016

Σεμινάριο Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων

21/3/2016 – 23/11/2016

21/3/2016 – 23/11/2016    Σεμινάριο Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων, Υπεύθυνοι: κ.κ.  Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής Παν/μιου Αθηνών, Χαράλαμπος Μπαμπούνης, , Καθηγητής Παν/μιου Αθηνών, χώρος  (Αίθουσα 5).