Αρχική σελίδα » Προσωπικό » Γραμματεία

Γραμματεία

Γραμματεία

Τηλέφωνο: 210 3689584 & 210 3689586

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Μ.Δ.Δ.Ε

Χρήστου Σπύρος
 e-mail: schristou[at]primedu.uoa[dot]gr

Μπαλτσιώτη Ζωή

e-mail: Zoimpal[at]primedu.uoa[dot]gr

Μωισίδου Σούλα

e-mail: smois[at]primedu.uoa[dot]gr

Ε.ΔΙ.Π. Μ.Δ.Δ.Ε

Κατσόρχης Σταμάτης

e-mail: sKatsor[at]primedu.uoa[dot]gr