Αρχική σελίδα » Τομείς » Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Μαρασλείου Διδασκαλείου, η οποία απαριθμεί 7.000 με 8.000 τίτλους βιβλίων -κατά προσέγγιση -συγκεντρώνει ένα σημαντικό σύνολο έντυπου (αλλά και οπτικοακουστικού) υλικού. Σ’ αυτό συγκαταλέγονται σπάνιες και παλιές εκδόσεις με αφετηρία περίπου τον 18ο αιώνα, αλλά και νεώτερες εκδόσεις, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα θεματικών κατηγοριών με έμφαση κυρίως στην παιδαγωγική επιστήμη. Εδώ και μερικούς μήνες έχει ξεκινήσει η καταγραφή και αξιολόγησή του, ώστε σε λίγο καιρό να είναι διαθέσιμο στο σπουδαστικό και διδακτικό κοινό του Διδασκαλείου μέσω της επιτόπιας αλλά και ηλεκτρονικής αναζήτησης και έρευνας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται το αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6, βάσει του οποίου γίνεται η καταλογογράφηση και ταξινόμησή του με τη συνδρομή της βιβλιοθηκονόμου κας Έφης Ζουμπούλη.